Müşteri Özel

Tasarım Merkezi

Timay&Tempo geliştirmiş olduğu ürün veya ürünlerin işlevselliğini arttırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik faaliyetleriyle, bulunduğu pazarlara değer katmak ve rekabet avantajı yaratmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda üretim alanında kurmuş olduğu yaratıcı, araştırmacı ve yenilikçi güçlü bir ekiple Tasarım Merkezini bünyesine katmıştır.

Doğaya Saygılı

İnovatif

Yaratıcı ve Çözüm Odaklı

Trendlere Uygun

Esnek ve Hızlı

Bilimsel ve Teknolojik

8

Patent

2

Tescilli Tasarım

Yılda 8 Farklı kurum, kuruluş ve Üniversite ile işbirlik çalışmaları.
Üniversiteler ile makale, tez ve yayın çalışmaları.
Ekolojik ürünler ve sürdürülebilir üretim geliştirme çalışmaları.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Tasarım Merkezi Belgesi

Görüntüle