Müşteri Özel

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Timay&Tempo olarak ilgili tüm süreçlerde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun çalışmak ve her noktada sürekli iyileşmeyi ve geliştirmeyi temel felsefemiz olarak benimsedik ve aşağıdabelirtilmiş olan politikaları en verimli şekilde uygulamayı amaç edindik.

Sürekli geleceğe yönelik yatırım ve geliştirme çalışmalarını yapmak, doğru kararları doğru zamanlarda alıp, her zaman her yerde aranılan, tercih edilen bir şirket olmak

Değişen ve gelişen müşteri ihtiyaçlarını, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, firmamızın imkanları doğrultusunda bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmak.

Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak.

Tüm çalışanların katılımı ile ve çalışan memnuniyetini sağlayarak;

Sistem ve hizmet kalitemizi sürdürmek adına sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

Çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla oluşturduğumuz organizasyonda yer alan çalışanlarımızın bilinç düzeylerini artırmak

Metal aksesuar sektöründe yurtiçi ve yurtdışında rekabet üstünlüğünü sağlamaktır.

Çevre Politikamız

Timay&Tempo’ nun organizasyon yapısında bulunan her birey sürdürülebilir bir kalkınma politikası için süreçlerimizin her aşamasında gerekli önlemlerin alınması ve çevreye verilebilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi gerekliliğinin farkındadır. Bu farkındalıkla gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetler çevre politikaları doğrultusunda şekillendirilmekte ve ilave tedbirlerle içinde yaşadığımız toplum ve çevrenin daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için çalışılmaktadır.


Şirketimiz globalleşen sanayide uluslararası mevzuat ve yayınların gereklerini uygulamayı, temiz üretim teknolojileri kullanmayı amaç edinerek üretim sonucu oluşan atıklarını geri dönüştürmeyi, yeniden kullanmayı yada etkilerini azaltmayı ve minimize etmeyi, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde bertaraf etmeyi ,çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve azaltmayı, çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek için çalışmayı ve çevreyi korunmayı prensip edinmiş bir şirket politikası edinilmiştir.