Müşteri Özel

Bilişim teknolojilerindeki gelişim, genç çalışan ve tüketicilerin değişen talepleri, toplum sağlığına yönelik tehditler, yeşil ekonomi ve sorumlu finansman uygulamalarının yaygınlaşması, kurumları iş süreçleriyle entegre sürdürülebilirlik stratejileri oluşturmaya teşvik etti. Bozulan ekolojik denge, sosyal istikrarsızlıklar ve hızla değişen küresel gündem, başarılı bir şirket olma kriterini, kısa vadeli kâr artışının çok ötesine taşıdı. Timay & Tempo’da bizler, kalite, çevreye saygı ve güvenilirliği kurumsal değerlerimiz olarak tanımlıyoruz. Bu değerler bize uzun soluklu bir bakış açısı kazandırıyor. Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin doğal çevremiz ve tüm paydaşlarımız için yaratacağı etkileri titizlikle değerlendiriyoruz. 


Sürdürülebilirlik anlayışımızı tüm iş süreçlerimize ve ürünlerimize entegre etmenin yollarını arıyoruz. Bu amaçla çok katılımcı bir yönetim yapısını benimsiyoruz. Timay & Tempo Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, sürdürülebilirlik konularının şirket içerisinde yönetilmesinden ve bu alandaki trendlerin takibinden sorumlu yönetim organımız. Çalışma Grubunun görüş ve önerileri, üst yönetim tarafından değerlendirilir ve stratejik planlara dahil edilir.ISO 9001: 2015 Sertifikası

ISO 14001 : 2015 Sertifikası

Life Cycle Assessment Sertifikası

Global Recycled Standard Sertifikası

OEKO-TEX Confidence in Textiles Sertifikası

OEKO-TEX Confidence in Textiles Sertifikası

OEKO-TEX Leather Standart Sertifikası

FSC Standart Sertifikası

Higg Index Sertifikası

ISO 50001: Enerji Yönetimi Sistemi

ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi