Müşteri Özel
04 Kasım 2021

LCA & GRS Sertifikaları

LCA & GRS Sertifikaları

Timay&Tempo olarak Sürdürülebilirlik konusunda bünyemize kattığımız LCA ve GRS sertifikalarıyla bu alanda yaptığımız tüm işimizi şeffaf olarak yürütmekte ve geleceğe verdiğimiz “Yeşil” düşüncemize sadık kaldığımızı tekrar tekrar vurgulamaktan gurur duyuyoruz. 


LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi)

ISO 14040/44 standartlarına göre bir ürünün, servisin veya bir prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir.


Global Recycle Standard (GRS)

GRS'nin amacı, geri dönüşüm malzemelerin ürünlerde kullanımını artırmak ve onların üretiminden kaynaklanan zararı azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Ayrıca üretimin insan ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak amacıyla, son üründeki malzemelerin gerçekten geri dönüşümden geldiğinden ve daha sürdürülebilir şekilde işlendiğinden emin olur. Geri dönüşümlü malzeme kullanımında kalite konularını ele alarak inovasyonu teşvik eder.


Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS)
geri dönüşümlü içeriğin sertifikalandırılması, denetim zinciri, sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar bakımından gereklilikleri belirleyen, uluslararası, isteğe bağlı, tam bir ürün standardıdır. Global Geri Dönüşüm Standardı, en az %20’si geri dönüştürülmüş malzeme içeren her üründe kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Geri dönüşüm aşamasından başlayarak nihai satış sertifikasına kadar üretimin her aşamasının belgelendirilmesi gerekmektedir.Benzer içerikler